امنیت خریدار

دست دو در تمامی مراحل خرید و پس از آن در کنار شماست و تا زمانی که خریدار سالم بودن کالا را بعد از دریافت آن تایید نکند پولی به حساب فروشنده واریز نمی کند. همچنین دست دو با استفاده از بازخوردهای خریداران، فروشندگان را رتبه بندی می کند تا شما از خرید خود مطمئن باشید.

امنیت فروشنده

سامانه دست دو بر اساس ارسال کالا با پیک و سرویسهای حمل کالا طراحی شده است به نحوی که اساسا نیازی به حضور خریدار در محل فروش کالا نباشد. به این ترتیب فروشنده مشکلات مربوط به بازدید مراجعین از محل کار یا سکونت خود را نخواهد داشت.

درآمد زایی

در دست دو می توانید وسایلی که در حال حاضر برای شما استفاده ای ندارند را به پول تبدیل کنید و با درآمد حاصل از فروش آنها وسایلی را که الان نیاز دارید بخرید.

آگهی رایگان

برای ثبت آگهی در دست دو نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای نیست. تنها زمانیکه کالای شمابه فروش رفت دست دو درصد جزئی بعنوان کارمزد از مبلغ فروش کسر می کند.

راهنمایی خریدار

دست دو پرس با هدف کمک به خریداران و فروشندگان کالاهای دست دو ایجاد شده است و حاوی اطلاعات بسیار مفیدی در رابطه با نکاتی که در خرید و فروش کالای دست دوم بهتر است مد نظر داشته باشید می باشد. اگر باز هم سوالی داشتید مشاوره خرید و فروش رایگان دست دو در خدمت شماست.

فروش کمپلت

در دسته بندی منحصر به فرد فروش کمپلت، لوازمی که بعلت مهاجرت و یا بعلت تغییر شغل بصورت یکجا برای فروش گذاشته شده اند را تک تک و با قیمتهای استثنایی بیابید. در صورتیکه نیاز به فروش سریع وسایل خود بعلت جابجایی داشتید فروش خود را در دست دو کمپلت آگهی کنید.

امنیت خریدار

دست دو در تمامی مراحل خرید و پس از آن در کنار شماست و تا زمانی که خریدار سالم بودن کالا را بعد از دریافت آن تایید نکند پولی به حساب فروشنده واریز نمی کند. همچنین دست دو با استفاده از بازخوردهای خریداران، فروشندگان را رتبه بندی می کند تا شما از خرید خود مطمئن باشید.

امنیت فروشنده

سامانه دست دو بر اساس ارسال کالا با پیک و سرویسهای حمل کالا طراحی شده است به نحوی که اساسا نیازی به حضور خریدار در محل فروش کالا نباشد. به این ترتیب فروشنده مشکلات مربوط به بازدید مراجعین از محل کار یا سکونت خود را نخواهد داشت.

درآمد زایی

در دست دو می توانید وسایلی که در حال حاضر برای شما استفاده ای ندارند را به پول تبدیل کنید و با درآمد حاصل از فروش آنها وسایلی را که الان نیاز دارید بخرید.

آگهی رایگان

برای ثبت آگهی در دست دو نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای نیست. تنها زمانیکه کالای شمابه فروش رفت دست دو درصد جزئی بعنوان کارمزد از مبلغ فروش کسر می کند.

راهنمایی خریدار

دست دو پرس با هدف کمک به خریداران و فروشندگان کالاهای دست دو ایجاد شده است و حاوی اطلاعات بسیار مفیدی در رابطه با نکاتی که در خرید و فروش کالای دست دوم بهتر است مد نظر داشته باشید می باشد. اگر باز هم سوالی داشتید مشاوره خرید و فروش رایگان دست دو در خدمت شماست.

فروش کمپلت

در دسته بندی منحصر به فرد فروش کمپلت، لوازمی که بعلت مهاجرت و یا بعلت تغییر شغل بصورت یکجا برای فروش گذاشته شده اند را تک تک و با قیمتهای استثنایی بیابید. در صورتیکه نیاز به فروش سریع وسایل خود بعلت جابجایی داشتید فروش خود را در دست دو کمپلت آگهی کنید.